Kontakt:

Föreningen Ålandsfåret r.f.

Lappovägen 75

22840 LAPPO

E-post: info[at]alandsfaret.ax

Namn

Telnr.

E-post

Ordförande,
kassör:

Diana Åkerberg 040 5549 395 diana.akerberg[at]gmail.com

Vice ordförande,
redaktör för medlemsbladet:

Catharina Henriksson 040 722 7057 catharina.henriksson[at]me.com

Sekreterare:

Annette Loumann 040 182 3092 annette.loumann[at]regeringen.ax

Medlem:

Linda Hellman 0457 3441 708 lindizz.sofy[at]gmail.com

Suppleant:

Kajsa Sundberg kajsa.sundberg[at]hotmail.com

Suppleant:

Anton Lindström 040 7433 389 anton.lindstrom[at]gmail.com

Hemsida av: Emil Häggblom