Föreningen Ålandsfåret rf.

Bli medlem och stöd bevarandearbetet av ålandsfåren! Du behöver inte ha egna ålandsfår för att bli medlem, att du har intresse för ålandsfåren räcker. Medlemskapet i föreningen innebär att du bidrar till att stärka arbetet med att bevara ålandsfåret.

Följande ingår i medlemskapet:

• officiella besättningslistor och härstamningsintyg för dina ålandsfår vid behov

• två nummer av Tidningen Ålandsfåret/år

• en årskalender med bilder på medlemmarnas ålandsfår

• hjälp med livdjursförmedling

• information om och möjlighet att delta i kurser/utbildningar arrangerade av föreningen

Som medlem har du möjlighet att gratis ansluta dina ålandsfår till genbanken (stamboken) och då ingår även avelsrådgivning. Observera att endast får som är godkända av föreningen kan anses vara renrasiga ålandsfår.

Bli medlem

Medlemsavgiften beror inte på hur många tackor av ålandsfår du har i din besättning utan är alltid 25 euro. Tillkommer skild kostnad för Nettikatras-användare. OBS! Kom ihåg att uppge namn och adress när du betalar. Hör av dig per e-post: info[at]alandsfaret.ax eller direkt till någon av oss i styrelsen när du vill bli medlem så skickar vi information om konto för inbetalning av medlemsavgift. Det är viktigt att du som är ålandsfårägare betalar medlemsavgiften eftersom den ska finansiera arbetet med att upprätthålla det viktiga genbankregistret över ålandsfåren. För att ålandsfåren ska hållas renrasiga och för att registret ska vara heltäckande bör ALLA ålandsfårbesättningar vara med!