Föreningen Ålandsfåret rf.

Föreningen Ålandsfåret bildades under hösten 2004. Den är sedan 2011 den godkända avelsorganisationen i Finland för rasen och därmed ansvarig för härstamningsuppgifter och stambok för ålandsfåren. Föreningens syfte är att arbeta för bevarandet av fårrasen ålandsfåret. Syftet är också att genom information och dokumentation verka för bevarandet av den genetiska mångfalden i så stor utsträckning som möjligt.

Vidare ska föreningen upprätthålla goda kontakter med alla som vill bevara ålandsfåren och med andra föreningarna med får som intresseområde. Likaså skall föreningen upprätthålla goda kontakter med forskare och myndigheter, även utomlands. Föreningen skall verka för att sprida information om ålandsfåren och även i övrigt verka för ålandsfårens bästa.

Nyheter om verksamheten finns på Föreningen Ålandsfårets Facebookgrupp